Görsel Sanatlar Atölyesi

img10

Çocuğun duygu ve düşüncelerini en iyi ifade ettiği yollardan biri sanattır. Sanat çocukluktan başlayıp akıl yürütme, yaratıcılığını geliştirme, hayal gücünü kullanarak el ve göz koordinasyonu gelişmesine destek sağlar.

Hayal gücü ile bir araya getirdiği parçalardan, obje ve nesnelerden özgün ürünler oluşturan çocuk ; bu yolla kendine güvenen yaratıcı bir birey olarak kendini sanat yoluyla özgürce ifade edebilen ve bunları sanat yoluyla dışa aktarma fırsatı bulan bireyler olurlar.