Görsel Sanatlar Atölyesi

Çocuğun duygu ve düşüncelerini en iyi ifade ettiği yollardan biri sanattır. Sanat çocukluktan başlayıp akıl yürütme, yaratıcılığını geliştirme, hayal gücünü kullanarak el ve göz koordinasyonu gelişmesine destek sağlar.