Akıl ve Zeka Oyunları

Günümüz dünyasında bilim ve teknolojideki gelişmeler hızla değişiyor. Bugünün dünyasında değişimin nesnesi olmak yerine öznesi olmak, bireylerin yenilik, çözüm üretme gibi becerilerini erken yaşlarda kazanabilmesi ile doğru orantılıdır. Çocuklar için en uygun ve en etkin öğrenme yöntemi oyundur. Akıl ve Zeka Oyunları; kavram ve algılar, soyut yada somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, akıl yürütme ve bu zihinsel işlemleri bir amaca yönelik kullanabilme yeteneklerini ortaya çıkarabilmek için kullanılan etkin bir yöntemdir.

Akıl ve Zeka Oyunları dersimiz ile öğrencilerimizin farklı bakış açılarını görme, problemle karşılaştıklarında problemi algılama, hızlı ve doğru kararlar verip bir konu üzerinde odaklanma, akıl yürütme ve mantığı etkin bir şekilde kullanabilme alışkanlığını kazanmalarını ve geliştirmelerini hedeflemekteyiz.

AKIL VE ZEKA OYUNLARI İLE KAZANILAN BECERİLER:

•Akıl yürütme
•Strateji geliştirme ve planlama
•Eleştirel düşünme
•Yaratıcı düşünme
•Araştırma ve karar verme
•Zamanı etkili bir şekilde kullanabilme, verilen bir görevi zamanında başlayıp bitirebilme
•Dikkat ve konsantrasyon
•Psikomotor beceriler
•İnce kas gelişimi
•İlişkilendirme
•Görsel algı
•Tüme varım
•Parça bütün ilişkisi
•Hayal gücünü kullanarak yeni çözümler üretme…

Satranç; çocukların zihinsel becerilerini ,dikkatlerini ve muhakeme yeteneklerini geliştirirken aynı zamanda sabırlı olmayı, kural uygulamayı ve kurala uymayı öğrenir.Çocuğun dikkat ve strateji geliştirme yeteneğinide geliştirir.