Entelektüel Gelişim

Anaokulu


Entelektüel kelimesi genellikle kişileri nitelendirmek için kullanılır. Entelektüel olmak içinse önce merak etmek gerekir. Merak etmek, düşünmek ve nedenini sormak için bir eğilimdir. Anlamak için bir susuzluk ve keşfetme arzusunu içerir.

Fikri alçak gönüllülük ikinci adımdır. Birinin zihinsel sınırlamalarına ve hatalarına sahip olma isteğini niteler. Fikri statü veya prestij ile umursamaz. Entelektüel özerklik ise aktif, kendini yönlendiren düşünme için bir kapasiteyi tanımlar. Düşünme için sebep bulma yeteneğini vurgular.

Küçük Mucitler Anaokulu olarak erken yaşta çocuklarımıza sorgulamayı, doğruyu analiz ederken birden fazla düşünce yapısı oluşturmayı öğrenme aşamasının vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul ediyor ve metotlarımız arasında gösteriyoruz.