Deney

Çocuklarda problem çözme , gözlem ve deneyimleri ile araştırıp keşfetme imkanı sağlar. Çocuklarda merak duygularını canlı tutarak aktif öğrenme , soru sorma, gözlem-inceleme, problemi tanıma, problem üzerinde hipotezler kurma ve kurduğu hipofizlerden yola çıkarak yeni çözüm yolları bulma ve keşfetme imkanı bulur. Üretebilme yoluyla kazandığı edinimleri günlük yaşantısına uyarlayabilme, soruları akılcı şekilde çözebilme yetisine sahip olur ve bağımsız düşünebilmeyi, üretebilmeyi öğrenir.