Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program,okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Okulumuz 2016-2017 eğitim öğretim yılından beri Eko- okullar kapsamında etkinliklerini, öğrencilerimizi ve velilerimizi bilgilendirme çalışmalarını sürdürmektedir. 2020-2021 Eğitim- öğretim yılında sağlıklı yaşam konusunu ele alacağız.

Eko- Okullar projesi kapsamında okulumuz öncelikle beyaz bayrak ardından ”yeşil bayrak” almıştır.