Güvenlik, tüm kurumlarda olduğu gibi anaokulları için de önemli bir olgudur. Ancak, anaokulları yetişkinlerin yanı sıra, doğası gereği okul öncesi çocukların yoğun olduğu bir kurum olduğu için, özellik arz eder. Okul öncesi çocuklar, öğrenme süreci içinde kullandıkları malzemeler, donanımlar, oyuncaklar ve bulundukları ortamdaki her varlıkla karşılıklı bir meydan okuma içindedirler.

Öğrenme süreci içinde, karşılaştıkları canlı cansız tüm varlıklarla fiziksel ve zihinsel etkileşime geçerler. Bu sırada, biz yetişkinlerin beklemedikleri, tahmin edemedikleri durumların oluşmasına yol açabilirler. Ve bunun olma olasılığı çok yüksektir. Bu nedenle, olabilecek durumları önceden kestirerek, önlem almak, istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına engel olacaktır.