Sağlık bilgisi literatüründe hijyen, insanların sağlığın korunması ve devam ettirilmesi için gerekli kuralların ve uygulamaların tamamıdır. Hijyen, teknoloji ile hızla büyüyen modern çağın sağlıklı yaşam için tüm gereksinimlerinin temel kaynağıdır. Temizlik ve hijyenin hayat felsefesi ve yaşam biçimi haline gelmediği toplumlarda sağlık korunabilir bir değere ulaşamamıştır.

Bireyin kendisine verilen sağlıklı yaşam hakkının bilincinde olmalıdır. Özellikle, insanların toplu yaşamak zorunda oldukları, okul, iş yeri, hastane ve üretim tesisleri gibi alanlarda temizlik kurallarına uyulması, insan sağlığı için adeta bir zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü temizlik ile mikroorganizmaların çoğalması ve insanlara bulaşmasının önlenmesi amaçlanarak gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bu toplu yaşam alanlarından birisi de anaokulları ve kreşlerdir. 0-6 yaş arası çocukların temel eğitimlerini aldığı ve bolca vakit geçirdiği bu alanlar temizlik ve hijyen açısından oldukça üzerinde durulması gereken yerlerdir. Çünkü küçük yaş gurubundaki çocukların bağışıklık sistemleri ve hastalıklara karşı dirençleri yetişkinler kadar gelişmiş olmadığı için bu yaş gurubundaki çocuklar daha sık ve daha kolay hasta olmaktadırlar. Ve bulaşıcı hastalıklar çocuklar arasında daha hızlı bir seyir izlemektedir. Bu sebeple kreş ve anaokulu temizliği özenle üzerinde durulması gereken bir konudur. Üstelik bu tür ortamlarda çocuklar bir biriyle oldukça yakın bir etkileşim içinde olduğu için bir çocukta kaynaklanacak olan hijyen eksikliği kaynaklı hastalık hemen diğer çocuklara bulaşacaktır. Sağlık Bakanlığının hastalıklar ile ilgili yayınladığı araştırma raporundaki bilgilere göre çocuklar arasında akut solunum yolu enfeksiyon ve iltihaplar en çok okul okullarda ve kreşlerde bulaşmakta ve yayılmaktadır. Bu sebeple bağışıklık sistemi henüz tam gelişmemiş çocuklarımızın hastalıklardan koruması ve sağlıklı yaşamlarını devam ettirmeleri için anaokulu ve kreş temizliğinin sıklıkla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.