Çocuklar için 0-6 yaş arası dönem yabancı dil öğrenme açısından oldukça önemlidir. Doğumdan itibaren 6 yaşına kadar çocuğun beynindeki algılama mekanizması çok aktiftir ve bu mekanizmanın yardımıyla dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Çocuk duyduklarını adeta bir  kasete kaydedercesine beynine kaydetmektedir. Bu yaş grubunda dil öğrenimi ana dil öğrenimine benzetilebilir. Çocuk doğduğu andan itibaren yakın çevresinin rol model alır ve söylenenleri kaydetmeye başlar. Kaydettiklerini daha sonra kas gelişimi tamlanınca üretmeye başlar. Erken yaşta gerçekleşen dil eğitimi de aynı prensiplere sahiptir. Dil öğrenimi bir süreçtir ve bu sürecin en önemli adımları da 0-6 yaş grubundayken atılmalıdır. 6 yaş sonrasında dil eğitimine başlayan çocukların erken yaşta başlayanlara oranla kelime dağarcıklarının daha kısıtlı olduğu ve cümle kurma yetilerinin erken yaşta öğrenenlere nazaran eksiklikler gösterdiği araştırmalarla kaydedilmiştir.Bunun sebebi algı mekanizmasının etkinliğinin azalmasından kaynaklanmakta olduğu açıklanmıştır. Bu araştırmalar bir çocuğun ne kadar erken dil eğitimine başlarsa dil konusunda uzmanlaşmasının da daha kolay olacağını göstermiştir.

Bu sebep ile biz Küçük mucitler anaokulu olarak ingilizce ve Fransızca derslerimizi TPR  ( Total Physical Response) ( Tüm Fiziksel Tepki ) ve Task Based ( Aktivite Tabanlı ) metodlarını esas alarak haftanın dört günü,ingilizce atölyemizde yoğun bir şekilde çift dilde paralel eğitim veriyoruz. Oyun merkezli çeşitli etkinlikler kullanarak öğrencinin dil kullanımına aktif katılımını sağlıyoruz ve atölye çalışmaları yaparak farklı alanlarda da öğrendikleri yabancı dili kullanabilcekleri alanlar yaratıyoruz.
İngilizce etkinliklerimizi planlarken öğrencilerin farklı öğrenme şekillerine eğilimleri oldukları göz önünde tutularak el işi ( craft ) ve resim çalışmaları, müzik ve hareket bazlı çalışmalar, bilgisayar destekli etkinlikler, drama, fen- doğa- mutfak etkinlikleri, hikaye kitapları kullanılarak farklı öğretim teknikleriyle her öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz.